Date cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor care au caracter personal și circulația liberă a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Teragena Herbal S.R.L, cu sediul în Bucșani, str. Truican, Numărul. 649, Județul Dâmbovița, număr de ordine la Registrul Comerțului J15/1471/2017,  Cod unic de identificare CUI 38417189, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le oferiți despre dumneavoastră.

Motivul preluării datelor cu caracter personal este emiterea facturilor și chitanțelor, rapoarte interne sau înregistrarea în baza noastră de Newslettere. În cazul în care nu sunteți de acord cu completarea câmpurilor, nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră. De reținut este că ne angajăm să nu cumunicăm sau să transmitem aceste date altei persoane fizice sau juridice, exluzând companiile de curierat. S.C. Teragena Herbal SRL garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal și al tuturor utilizatorilor paginei web Mune.ro. Aveți dreptul a de stopa utilizarea datelor cu caracter personal printr-o solicitare scrisă trimisă către sediul nostru la adresa Bucșani, Județul Dâmbovița, strada Truican, Nr. 649.

Accesarea site-ului mune.ro

Prin accesarea site-ului Mune.ro, utilizatorul acceptă ca datele personale să fie procesate și prelucrate de SC Teragena Herbal SRL. Scopul prelucrării este de a putea procesa comanda, a transmite informații cu privire la factură și curier, comunicare oferte sau informații promoționale. SC Teragena Herbal SRL este unicul deținător al bazelor de date, se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti prin vanzare, dezvaluire partiala, sau inchiriere. Singurele exceptii de la aceasta regula o constituie furnizorii de transport pentru colete si procesatorul de plati Neotopia in cazul platii cu cardul.

Colectarea datelor

În conformitare cu legea numărull 677/2001, drepturile dumneavoastră sunt:

  • Dreptul de informare ( articolul 12 )
  • Dreptul de a avea acces la baza de date ( articolul 13 )
  • Dreptul de a interveni asupra datelor ( articolul 14 )
  • Dreptul la opoziție ( articolul 15 )
  • Dreptul de a vă adresa justiției ( articolul 18 )